نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


افتتاح نخستین نمایشگاه نهضت تولید و بومی سازی در کرمان

نخستین نمایشگاه «نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در سال جهش تولید» با حضور محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، نورالدینی مشاور ارشد استاندار کرمان، حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و جمع زیادی از مدیران و رؤسای شرکت‌ها و صنایع استان کرمان در محل نمایشگاه بین‌المللی جنوب‌شرق کرمان افتتاح شد.در تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 111