نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

مجری: شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت
شماره تماس : 32729579 -034 / 91015910 -034 / 91305910 -021

سال: 1400
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 12 تا 15 تیرماه