نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمانآخرین خبر ها

برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي استان كرمان در تبريز
  • ادامه
برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي استان كرمان در تبريز

تاريخ برگزاری هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان كرمان قطعی شد
  • ادامه
تاريخ برگزاری هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان كرمان قطعی شد

هفتمين نمايشگاه تخصصي بين المللي معدن و صنايع معدني كرمان
  • ادامه
هفتمين نمايشگاه تخصصي بين المللي معدن و صنايع معدني كرمان

رویدادهای پیش رو

هفتمين نمايشگاه تخصصی بين المللي معدن و صنايع معدنی كرمان

26 لغایت 29 خرداد-98

نمایشگاه تخصصی مبلمان خانگی

17 لغایت 21 تیر ماه-98

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

5 لغایت 8 شهریور-98