سه شنبه 30 آبان 1396
EN   FA

سومین نمایشگاه تخصصی آب ، برق و انرژی های نوین

نمایشگاه تخصصی آب ، برق و انرژی های نو سه شنبه 5 بهمن با حضور مهندس غفاری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق افتتاح شد.