سه شنبه 30 آبان 1396
EN   FA

قوانين حفاظتي و امنيتي شركت نمايشگاه هاي بين المللي جنوبشرق


بمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفاده های احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه، موارد ذیل به کلیه مشارکت کنندگان و کارکنان و مسئولین غرفات ابلاغ می¬گردد:
1-تعداد افراد حاضر در غرفه و کلیه کارکنان موظفند در زمان ورود و در ساعات كار نمايشگاه کارت شناسایی را بر روی سینه نصب کنند.
2- درب سالن ها هر روز 30 دقيقه قبل از آغاز بكار نمايشگاه براي مشاركت كنندگان باز مي گردد و مسووليت حفاظت از اموال تا پايان زمان بازديد نمايشگاه بر عهده مسئولين غرفه مي باشد، لذا از همه مسئولين محترم غرفه ها در خواست مي گردد راس ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند.
3- مشاركت كنندگان مجاز به تعطيلی غرفه، سالن و يا محل نمايش كالاهاي خود در طول ساعات رسمي بازديد نمي باشند.
4-نگهداري چراغ هاي بدون حفاظ و يا وسایل شعله زا در داخل غرفه ها و سالن ممنوع است. همچنين نگهداري مواد نفتي و ساير مواد آتش زا در داخل غرفه مجاز نيست. مشاركت كنندگاني كه به وسايلي از قبيل نفت و ساير مواد قابل اشتعال براي نمايش كالاهاي خود نيازمندند بايد قبلاً هماهنگي هاي لازم را با ستاد برگزاری نمايشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام نمايند.

5- با توجه به اينكه برق سالن ها در پايان هر روز قطع مي گردد، لازم است غرفه داران نسبت به خاموش نمودن كليه وسايل برقي خود قبل از خروج از سالن ها اقدام نمايند.
6-خروج هرگونه کالا پس از افتتاح نمايشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کالا از سالن می باشد.
7- زمان تخليه غرفه ها و خروج کالا بر اساس جدول زمانبندی ارائه شده در زمان ثبت نام می باشد لذا اعلام ميگردد جهت جلوگیری از اتلاف وقت، غرفه داران محترم مي توانند قبل از جمع آوري اقلام و تجهيزات فرم برگه خروج کالا را از مدیر سالن اخذ و به صورت خوانا نام کالا و محصولات خود را در آن قید نمایند. همچنین قبل از اتمام نمایشگاه نسبت به تسویه حساب بابت انجام تبلیغات محیطی، رادیویی و یا خسارت وارده به سالن اقدام نمایند.
8- غرفه دار متعهد است از انجام هرگونه تشنج و درگیری که موجب بی نظمی در محیط نمایشگاه شود پرهیز نماید، بدیهی است در غیر اینصورت ستاد مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی از جمله تعطیلی غرفه خاطی می باشد و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضایی و انتظامی را از خود سلب می نماید.
9- مسئوليت حفظ اموال و نگهداري كالاها از هنگام ورود كالاها تا خروج آنها از محوطه نمايشگاه در طول ساعت كار و بازديد از نمايشگاه به عهده مشاركت كنندگان و پس از پايان ساعت كار و پلمپ سالن ها به عهده شركت نمايشگاه ها مي باشد.
10- بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه به تعهدی که پیش از این از جنابعالی اخذ شده است چنانچه عدم رعایت حفاظتي و امنيتي در آن غرفه مشاهده و يا باعث بروز خسارت ها مالي و جاني گردد بر اساس دستورالعمل نسبت به تعطیلی غرفه اقدام خواهد شد.
11- در صورتي كه حضور و يا نحوه عرضه محصولات و خدمات از روش هاي خارج از عرف و مغاير با قوانين ارائه شده از طرف سازمان توسعه تجارت ايران باشد، مديريت امور برگزاري مجاز به جلوگيري از ادامه كار غرفه بوده و مشاركت كننده حق اعتراض را از خود سلب خواهد نمود.


مديريت روابط عمومی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق